Tauladan Sukses Kepemimpinan Rosulullah SAW #02

Ada 4 kunci kekuatan kepemimpinan Rosulullah SAW, yaitu 1) Kekuatan Inspirasi, 2) Kekuatan Motivasi, 3) Kekuatan Solusi, dan 4) Kekuatan Memprediksi (kejadian dimasa depan).

Dalam pelaksanaannya, Rosulullah sangat dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Penyebutan "sahabat" menunjukkan kedekatan pemimpin dengan yang dipimpin. Ini pula yang menyebabkan terbentuk ikatan emosi yang kuat dan rasa saling percaya yang tinggi. 

Dari yang dicontohkan Rosulullah SAW, minimal 4 hal yang harus ada dan melekat pada diri seorang pemimpin dan atau calon pemimpin atau calon imam yaitu: Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

1. Siddiq; maksudnya seorang pemimpin harus benar dan berpihak pada kebenaran, kejujuran, keadilan, bukan sebaliknya sebagai pembohong, pengumbar janji yang tak tahu ujung kepastiannya.

2. Amanah; dapat diyakini amanah yang diembannya betul-betul dapat dia laksanakan dengan baik. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kepemimpinannya. Pemimpin yang dapat dipercaya, bukan sebaliknya sebagai pengkhianat rakyat yang telah memilihnya. Lain di mulut lain pula di hati.

3. Tabligh; bermakna penyampai. Menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya. Amanah rakyat/masyarakat yang telah memandatkan kepadanya, apa, siapa, kenapa dan bagaimana menyampaikannya. Pemimpin sebagai penyambung harus menyampaika dengan benar dan baik walaupun berat. Sampaikan kebenaran itu olehmu walaupun pahit. Bukan sebaliknya sebagai pengkhianat rakyat, pengkhianat masyarakat dan pemimpin yang munafik.

4. Fathonah; berarti cerdas, pintar, berwawasan maju, punya motivasi yang tinggi, selalu berinovasi untuk kemajuan, punya pemikiran cemerlang, bagaimana memajukan rakyat, menyejahterakan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh akan menimbulkan pemimpin yang serakah, rakus, kesewenang-wenangan, tak punya malu lagi dengan rakyat dan masyarakat yang memilihnya, sehingga rakyat dibuat semakin terpuruk.

Dalam menentukan seorang figur pemimpin Rosulullah SAW adalah figur yang patut diteladani dan diikuti. Beliau mengajarkan pemimpin melalui konsep-konsep Al-qur'an dan Al-Hadits. Dari gaya kepemimpinan Rosulullah SAW menunjukkan bahwa beliau adalah figur imam agama, pemimpin negara, masyarakat dan pemimpin dalam keluarga dan satu-satunya rujukan umat islam.

1 Response to "Tauladan Sukses Kepemimpinan Rosulullah SAW #02"

  1. yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya, akhir jaman

    ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel